Skip Navigation LinksElsykkeldefinisjon

​Elsykkeldefinisjon

Hva som betraktes som en elektrisk sykkel er regulert av Vegdirektoratet og har følgende begrensninger:

paragraftegn.png

  • Hjelpemotoren kan være på inntil 250W nominell effekt. (Ingen begrensning i momentan effekt.)
  • Motoren kan kun være virksom samtidig med at man tråkker rundt pedalene.
  • Motoren må koble ut når man stopper å tråkke eller man kobler inn en av bremsene.
  • Maksimal hastighet skal være 25km/t. Over denne hastigheten skal motoren koble ut. (I den europeiske standarden er det lagt inn et slingringsmonn på 10%, så i praksis er hastighetsbegrensningen 27,5km/t.)
  • Maksimal batterispenning 48,8V
  • Alle krav er definert i den europeiske standarden EN15194

En slik sykkel kan benyttes av alle uten noen form for godkjenning eller opplæring, og på alle steder det er tillatt å ferdes med sykkel. Men dersom ett eller flere av disse kravene ikke tilfredsstilles, er sykkelen å betrakte som et motorisert kjøretøy og må dermed typegodkjennes og registreres som moped eller motorsykkel.

En elektrisk sykkel som tilfredstiller disse kravene er altså pr definisjon å regne som en alminnelig tråsykkel og har ingen krav eller bruksbegrensninger i forhold til vanlige sykler med tanke på sykkelstier, utmark eller annet.

Det er ingen aldersgrense på tråsykler med elektrisk hjelpemotor. Vi har sett mange forskjellige anbefalte aldersgrenser fra enkeltpersoner og forhandlere, men det er lite samsvar mellom disse anbefalingene. Vi vil likevel påpeke at barn er generelt ukritiske og uoppmerksomme, og risikoen for uhell øker med hastigheten. Selv yngre barn vil lett holde relativt høy hastighet med en slik sykkel og det bør dermed vurderes nøye av foreldrene hvorvidt barnet er modent for en slik sykkel. PS: Vi kan justere ned hastigheten på flere av våre sykler slik at de passer bedre til barn.

Den europeiske standarden EN15194 gjelder for Norge. Men det har vært uklarhet i forhold til trillehjelp/ oppstartassistanse som er definert i denne standarden (6km/t uten at man trenger tråkke rundt pedalene), men i februar 2013 gikk Samferdselsministeren ut og krevde at Vegdirektoratet ryddet opp i dette regelverket slik at alminnelige elsykler ble lovlige. Derfor mener vi man nå kan betrakte alle sykler som er i henhold til EN15194 som lovlige også i Norge. Oppdatering: I januar 2014 var ny forskrift ute til høring uten de store innvendingene. Endringene i kjøretøyforskriften er i hovedtrekk en tilpassing til EN15194, men med noen lettelser i forhold til dokumentasjon. Februar 2015: Nå er lovendringene som måtte til for å endre Kjøretøyforskriften vedtatt i stortinget, og det eneste som gjenstår er Samferdselsdepartementets praktiske implementeringen av forskriftsendringene.

Oppdatering: I mars 2015 (etter 3,5 års kamp fra vår side) ble endelig den europeiske standarden implementert i Kjøretøyforskriften! Dette vil si at det ikke lenger er noen som helst tvil om definisjonen av en elsykkel. EN15194 gjelder altså fullt ut i Norge uten begrensende særvilkår.

-André Sæther

 

Ytterligere info:

Kjøretøyforskriften

Forskrift om krav til sykkel​